2017-01-02

"Socjoterapia - z perspektywy teorii i praktyki"

I Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów

W imieniu PSSiT serdecznie zapraszamy na I Konferencję organizowaną 3 czerwca 2017 w Bydgoszczy. Informacje dotyczące  wydarzenia dostępne są pod adresem: http://konferencja.pssit.pl

Do zobaczenia!

2016-11-07

Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń na zajęcia Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Bydgoszczy oraz w Poznaniu. 

Rekrutację na kolejny rok akademicki rozpoczniemy 1.04.2017. Zapraszamy!

Studium skierowane jest do pedagogów, psychologów, nauczycieli i pracowników socjalnych pracujących z dziećmi i młodzieżą w palcówkach oświatowych, terapeutycznych, ośrodkach wsparcia dziennego oraz wielofunkcyjnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Organizatorem szkolenia jest Krakowskie Centrum Psychodynamiczne

Więcej informacji o szkoleniu w zakładce STUDIUM

2016-03-18

Polskie Stowarzyszenie Socjoterapeutów i Trenerów zrzesza socjoterapeutów oraz określa standardy pracy socjoterapeutycznej.

Zachęcamy do ubiegania się o certyfikat zawodowy w PSSiT.

Stowarzyszenie umożliwia m.in. absolwentom Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego organizowanego przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne uzyskanie certyfikatu socjoterapeuty i superwizora socjoterapii. 

Od marca rusza procedura przyznawania certyfikatów Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów w trybie uznaniowym. Osoby posiadające certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w zakresie prowadzenia i superwizowania socjoterapii otrzymają 2 certyfikaty: 

1. superwizora socjoterapii

2. socjoterapeuty Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów . 

Po zamknięciu trybu uznaniowego z osób posiadających certyfikat superwizora socjoterapii wyłoniona zostanie przez Zarząd Stowarzyszenia Komisja Certyfikacyjna. 

Od września 2016 roku uruchomiony zostanie proces certyfikacji w trybie normalnym. Szczegóły na stronie: pssit.pl