2016-01-20

Spotkanie inauguracyjno-wyborcze Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

Do Szanownych Członków Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

Uprzejmie informujemy o poparciu przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej inicjatywy utworzenia Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Utworzenie Oddziału Kujawsko-Pomorskiego zakłada integrację środowiska psychoterapeutów, którym bliskie jest podejście psychodynamiczne.

Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy na pierwsze zebranie inauguracyjno-wyborcze, które odbędzie się w siedzibie Ośrodka Psychoterapii Psychodynamicznej w Bydgoszczy, ul. Śniadeckich 18 (róg Śniadeckich i Pomorskiej, I piętro) w dniu 31.01.2016 o godz. 10.00

 

Z poważaniem

Organizatorzy: Piotr Miszewski, Ewa Wojtynkiewicz, Aleksandra Froelich-Deja

2016-01-08

SPOTKANIA Z PSYCHOTERAPIĄ PSYCHODYNAMICZNĄ

Od 15 stycznia 2016 rozpoczynamy rekrutację na kolejną edycję bezpłatnych zajęć "Spotkania z psychoterapią psychodynamiczną".
Zajęcia będą odbywały się raz w miesiącu (piątek)
w godz. 15.30-18.00
w terminach: 5.02.2016, 4.03.2016, 8.04.2016 i 6.05.2016.

W trakcie spotkań warsztatowych omawiane będą następujące zagadnienia:
1. Psychoterapia psychodynamiczna jako metoda leczenia
2. Ramy psychoterapii
3. Przeniesienie i przeciwprzeniesienie
4. Diagnoza w psychoterapii psychodynamicznej

Zajęcia stanowią całość oznacza to, że deklaracja udziału związana jest z uczestnictwem w całym cyklu spotkań.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach prosimy o zgłaszanie się od 15 stycznia za pośrednictwem poczty elektronicznej: szkolenia@opp.bydgoszcz.pl, podając rok i kierunek studiów (w przypadku studentów) lub wykonywany zawód w przypadku osób pracujących.
Ilość miejsc ograniczona, decyduje się kolejność zgłoszeń.
2015-09-01

Zakończyliśmy rekrutację na zajęcia Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży

Rekrutację na zajęcia Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w roku akademickim 2016/17 rozpoczniemy w kwietniu 2016. 

Serdecznie zapraszamy!

Dwuletnie Studium przygotowuje do pracy socjoterapeutycznej, wprowadza w zagadnienia psychoterapii oraz umożliwia uzyskanie certyfikatów zawodowych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego: socjoterapeuty i trenera.

Więcej informacji o szkoleniu w zakładce: STUDIUM