85-011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 18/4

Szkolenia

Trening Interpersonalny

Treningi te przeznaczone są dla osób zajmujących się szeroko rozumianym pomaganiem. Udział w nich umożliwia przeżycie autorefleksji nad swoim funkcjonowaniem społecznym, dzięki czemu możliwe jest zwiększenie obszaru świadomości myśli i emocji.

Oferujemy następujące zajęcia treningowe:

Trening Interpersonalny (40 godz.)

Trening interpersonalny stwarza warunki do tego, by ludzie, których praca wymaga stałego obcowania z drugim człowiekiem lud grupą ludzi, mogli usprawnić własne umiejętności interpersonalne. Zdolność do nawiązywania sensownych i owocnych kontaktów z innymi jest koniecznością, gdy pragniemy odnosić sukcesy zawodowe i czerpać satysfakcję z kontaktów ze współpracownikami.

Poczucie spełnienia, satysfakcji w życiu osobistym oraz nasz indywidualny rozwój jest mocno uzależniony od stosunków z ludźmi. Dlatego też dla tych z nas, dla których ważny jest bliski, emocjonalny kontakt z drugim człowiekiem, umiejętności interpersonalne stają się ważną potrzebą.

Cele treningu:

    Diagnoza własnych umiejętności interpersonalnych, lepsze zrozumienie samego siebie.
    Usprawnienie własnych umiejętności interpersonalnych w celu budowania głębszych oraz bardziej satysfakcjonujących i realnych relacji z ludźmi.
    Lepsze zrozumienie zachowań grup ludzkich i własnego w nich funkcjonowania.
    Zdobycie umiejętności zapobiegania konfliktom mającym swe źródło w niewłaściwej komunikacji interpersonalnej i radzenia sobie z nimi.

Metoda pracy:

Trening jest realizowany przy wykorzystaniu teorii procesu grupowego, technik poznawczych i psychoaktywnych.

Przebieg treningu:

jest uzależniony od składu grupy i tematyki problemów przez nią wnoszonych, tj. w zależności od wnoszonych przez uczestników dylematów będzie następował dobór technik, które będą miały na celu ułatwić grupie rozmowę i emocjonalne doświadczenie służące lepszemu zrozumieniu siebie i ewentualnej korekcie zachowań. Z uwagi na zachodzący proces grupowy i zdolność grupy do spontanicznego radzenia sobie z lękiem i obawami wynikającymi z nowej sytuacji będą proponowane ćwiczenia, które będą miały na celu ułatwienie uczestnikom funkcjonowania w grupie i asymilacje nowego doświadczenia.

Wszystkie ćwiczenia będą poprzedzone ogólnym komentarzem i instrukcją prowadzących.

Uczestnictwo w treningu powinno być dobrowolne. Podyktowane jest to osobistą tematyką problemów oraz emocjami ujawnianymi w trakcie zajęć.

Koszt: 440 zł

Superwizje

mgr Piotr Miszewski - tel. 601 406 432

superwizja indywidualna- 200 zł
superwizja grupowa- 300 zł (1 godzina superwizji)

mgr Aleksandra Froelich-Deja - tel. 501 558 030

superwizja indywidualna- 150 zł
superwizja grupowa- 250 zł (1 godzina superwizji)

trenerzy

- certyfikowany psychoterapeuta, superwizor tel. 501 558 030

certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej (certyfikat nr 86) oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (certyfikat nr 301), superwizor treningu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (certyfikat nr 99), superwizor socjoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (certyfikat nr 55), superwizor socjoterapii Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów (nr certyfikatu 4), prezes Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów, członek komisji certyfikacyjnej w zakresie Socjoterapii PTP, 

jako psychoterapeuta i trener pracuje od 2000 roku.

certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, ( certyfikat nr 301)

Szkolenia

- Edukacyjne Warsztaty Doskonalenia Zawodowego organizowane przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii

- Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego organizowane przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne

- Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej organizowana przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne

- Uczestniczka  grupy superwizyjnej prowadzonej przez prof. Otto Kernberga i prof. Franka Yeomansa w dniach 14-15.09.2015 w Krakowie

- Uczestniczka cyklu superwizji prowadzonych przez superwizorów Personality Disorders Institute of the Weill Medical College of Cornell University: prof. Otto Kernberga i prof. Eve Caligor, w dniach 18-19.09.2017 w Krakowie

- psycholog, psychoterapeuta, trener tel. 606 308 270

psycholog, psychoterapeuta rekomendowany przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, trener II stopnia (treningu interpersonalnego) rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, jako psychoterapeuta i trener pracuje od 2005 roku, pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Szkolenia

- Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej organizowana przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne

- Szkoła Pomagania organizowana przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii

- Kurs Umiejętności Terapeutyczno-Wychowawczych organizowany przez Ośrodek Psychoterapii Psychodynamicznej

- psycholog, psychoterapeuta, socjoterapeuta, trener tel. 507 715 799

psycholog, psychoterapeuta, socjoterapeuta, trener I stopnia (warsztatu umiejętności psychospołecznych) Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, jako psychoterapeuta i trener pracuje od 2005 roku.

Szkolenia

- Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego organizowane przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne

- Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej organizowana przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne

- psychoterapeuta, socjoterapeuta, trener tel. 792 815 936

Jako psychoterapeuta i trener pracuje od 2010 roku. Pracownik Akademickiego Centrum Medycznego w Bydgoszczy.
psychoterapia-przybylska.pl

Szkolenia

- Szkoła Pomagania organizowana przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii

- Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży organizowane przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne

- Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej organizowana przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne

- psycholog, socjoterapeuta, psychoterapeuta tel. 660 266 662

psycholog, socjoterapeuta, psychoterapeuta, pracownik Poradni Zdrowia Psychicznego "Stawowa" w Bydgoszczy.

Szkolenia

- Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży organizowane przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne

- uczestniczka Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej organizowanej przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne