85-011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 18/4

Polityka plików cookies

Polityka prywatności oraz wykorzystywania plików cookies

1. Informacje ogólne

Niniejszy dokument opisuje podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Ośrodek Psychoterapii Psychodynamicznej zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 t. Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady UE 2016/679, zwanym dalej: „RODO”)

2. Administrator danych osobowych/Inspektor ochrony danych

a. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Ośrodek Psychoterapii Psychodynamicznej Piotr Miszewski, z siedzibą w Bydgoszczy, NIP 953-176-35-11 (dalej: „OPP”).

b. W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej: opp@opp.bydgoszcz.pl

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

OPP przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresie:

a. podjęcia działań w celu prawidłowego realizowania zobowiązań i uprawnień wynikających ze zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu oraz w pozostałych usługach wynikających z zakresu działalności, przetwarzamy Twoje dane podane przez Ciebie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, telefonicznie (art. 6 ust. 1 lit a) RODO;

b. rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania Użytkowników, przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe w formularzu kontaktowym, w tym czat online, reklamacjach skargach i wnioskach, czy w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w innej formie (art. 6 ust. 1 lit f) RODO;

c. marketingu naszych usług oraz usług naszych partnerów, w tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu (art. 6 ust. 1 lit f) RODO;

d. pozostałe cele administracyjne, archiwizacyjne OPP (art. 6 ust. 1 lit f) RODO;

4. Kategorie odnośnych danych osobowych

OPP przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:a. dane kontaktowe;b. dane dotyczące aktywności w Serwisie internetowym;c. dane dotyczące zgłoszenia na szkolenie;d. dane dotyczące reklamacji skarg i wniosków;e. dane dotyczące usług marketingowych.

5. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez OPP.

6. Czas przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Użytkownika.

Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:

a. kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę,

b. po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.

Niektóre dane jak np.: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu mogą być przechowywane przez okres kolejnych 5 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez OPP - dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.

Dane dotyczące zamówień szkoleń będą przechowywane przez okres 5 lat od daty dostarczenia zamówienia.

7. Odbiorcy danych osobowych

W ramach przetwarzania Twoich danych osobowych dostęp do nich mogą uzyskać następujący odbiorcy danych:

a. organy publiczne, instytucje oraz inne podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

b. podmioty, którym OPP powierzył przetwarzanie danych w celu świadczenia usług,

c. KRAKOWSKIE CENTRUM PSYCHODYNAMICZNE spółka cywilna Janusz Kitrasiewicz, Maciej Wilk, Piotr Drozdowski ul. Jana Zamoyskiego 56, 30-523 Kraków – dane dotyczące udziału w szkoleniu p.n. Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży – Etap Wstępny

8. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przekazując nam swoje dane osobowe masz prawo do:

a. żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych;

b. do cofnięcia udzielonej uprzednio zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

c. wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych.

9. Polityka cookies

Pliki typu cookie są to niewielkie informacyjne pliki tekstowe wysyłane przez serwis (stronę internetową) i zapisywane w pamięci urządzenia, z którego korzysta użytkownik podczas przeglądania stron internetowych. Każdy plik cookie jest unikatowy dla przeglądarki, zawiera informacje możliwe do odczytania tylko dla danej strony. Pliki cookies nie pozwalają na pobieranie danych osobowych i adresowych czy też informacji poufnych użytkownika.

Jeżeli użytkownik nie blokuje plików cookies to zgadza się na ich użytkowanie. Pliki cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje o sposobie obsługi plików cookies dostępne są w Pomocy dla przeglądarki internetowej.

Na stronie opp.bydgoszcz.pl korzystamy z plików cookies:

a. własnych, aby zapamiętać informacje o zamknięciu paska informującego o korzystaniu z plików cookies na stronie oraz umożliwić osobom upoważnionym dostęp do systemu CMS;

b. podmiotów trzecich (tj. Google), w celu anonimowego zbierania informacji statystycznych o sposobie korzystania z serwisu. Więcej informacji w Polityce ochrony prywatności Google Analytics.