85-011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 18/4

Psychoterapia

W leczeniu zaburzeń emocjonalnych preferujemy pragmatyczną wersję psychoterapii psychodynamicznej z uwzględnieniem farmakoterapii. Kładziemy podstawowy nacisk na indywidualizowanie technik psychoterapeutycznych w zależności od psychopatologii pacjenta.

Ośrodek Psychoterapii Psychodynamicznej oferuje ambulatoryjną psychoterapię młodzieży i dorosłych (indywidualną, grupową oraz konsultacje).

Lekarze psychiatrzy współpracujący z Ośrodkiem:

Sylwia Wojdowska-Skrzyniarz  www.family-med.com.pl

Roma Szczepańska-Mikołajewska  www.sophimed.pl

Psychoterapeuci

- certyfikowany psychoterapeuta, superwizor tel. 601 406 432

Certyfikowany superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, superwizor treningu psychologicznego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, superwizor socjoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów, certyfikowany psychoterapeuta Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu (TFP) International Society of Transference – Focused Psychotherapy (ISTFP). Członek Rady Trenerów PTP, członek Rady Programowej PTPPd.

Szkolenia

Uczestnik szkolenia z zakresu psychoterapii zaburzeń osobowości (Psychoterapia Skoncentrowana na Przeniesieniu - TFP) w Personality Disorders Institute Weill Medical College of Cornell University (USA).- psycholog, psychoterapeuta, trener tel. 606 308 270

psycholog, psychoterapeuta rekomendowany przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, trener II stopnia (treningu interpersonalnego) rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, jako psychoterapeuta i trener pracuje od 2005 roku, pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Szkolenia

- Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej organizowana przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne

- Szkoła Pomagania organizowana przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii

- Kurs Umiejętności Terapeutyczno-Wychowawczych organizowany przez Ośrodek Psychoterapii Psychodynamicznej

- certyfikowany psychoterapeuta, superwizor tel. 501 558 030

certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej (certyfikat nr 86) oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (certyfikat nr 301), superwizor treningu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (certyfikat nr 99), superwizor socjoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (certyfikat nr 55), superwizor socjoterapii Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów (nr certyfikatu 4), prezes Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów, członek komisji certyfikacyjnej w zakresie Socjoterapii PTP, 

jako psychoterapeuta i trener pracuje od 2000 roku.

certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, ( certyfikat nr 301)

Szkolenia

- Edukacyjne Warsztaty Doskonalenia Zawodowego organizowane przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii

- Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego organizowane przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne

- Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej organizowana przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne

- Uczestniczka  grupy superwizyjnej prowadzonej przez prof. Otto Kernberga i prof. Franka Yeomansa w dniach 14-15.09.2015 w Krakowie

- Uczestniczka cyklu superwizji prowadzonych przez superwizorów Personality Disorders Institute of the Weill Medical College of Cornell University: prof. Otto Kernberga i prof. Eve Caligor, w dniach 18-19.09.2017 w Krakowie

- Uczestniczka szkolenia z zakresu psychoterapii zaburzeń osobowości (Psychoterapia Skoncentrowana na Przeniesieniu - TFP)

- psycholog, psychoterapeuta, socjoterapeuta, trener tel. 507 715 799

psycholog, psychoterapeuta, socjoterapeuta, trener I stopnia (warsztatu umiejętności psychospołecznych) Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, jako psychoterapeuta i trener pracuje od 2005 roku.

Szkolenia

- Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego organizowane przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne

- Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej organizowana przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne

- psychoterapeuta, socjoterapeuta, trener tel. 792 815 936

Jako psychoterapeuta i trener pracuje od 2010 roku. Pracownik Akademickiego Centrum Medycznego w Bydgoszczy.
psychoterapia-przybylska.pl

Szkolenia

- Szkoła Pomagania organizowana przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii

- Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży organizowane przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne

- Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej organizowana przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne

- psycholog, socjoterapeuta, psychoterapeuta tel. 660 266 662

psycholog, socjoterapeuta, psychoterapeuta, pracownik Poradni Zdrowia Psychicznego "Stawowa" w Bydgoszczy.

Szkolenia

- Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży organizowane przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne

- uczestniczka Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej organizowanej przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne

Cennik

Cennik obowiązujący od 1.05.2024

Piotr Miszewski
Aleksandra Froelich-Deja

psychoterapia indywidualna- 170 zł 
psychoterapia indywidualna- 150 zł/za sesję przy 2 spotkaniach w tygodniu
konsultacja do psychoterapii- 190 zł


Ewa Wojtynkiewicz
Hanna Nowicka-Mikołajun
Natalia Przybylska

psychoterapia indywidualna- 160 zł 
psychoterapia indywidualna- 140 zł/za sesję przy 2 spotkaniach w tygodniu
konsultacja do psychoterapii- 180 zł


Czas trwania sesji indywidualnej 50 min.