85-011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 18/4

Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży

Organizatorem zajęć jest Krakowskie Centrum Psychodynamiczne
Zespół Ośrodka współprowadzi zajęcia Studium realizowane w Bydgoszczy

Dwuletnie szkolenie wprowadzające w obszar pracy socjoterapeutycznej, ze szczególnym uwzględnieniem psychoedukacji, psychoprofilaktyki oraz wszelkich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży z jednoczesnym zakreśleniem podstaw rozumienia i pracy psychoterapeutycznej w oparciu o paradygmat psychodynamiczny. Zajęcia mają charakter treningowy, warsztatowy, seminaryjny oraz wykładowy. Konstrukcja merytoryczna kursu umożliwia opanowanie podstaw pracy indywidualnej w zakresie szeroko rozumianego poradnictwa a także podstaw organizacji i prowadzenia różnorodnych form tak treningowych, jak i warsztatowych. Ponadto daje możliwość poruszania się w obszarze diagnozy problematyki pacjentów, kwalifikacji do różnych sposobów leczenia a także podstawy pracy terapeutycznej. Po otrzymaniu dyplomu ukończenia Studium istnieje możliwość starania się o certyfikat socjoterapeuty i rekomendacji Trenera I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, jak również socjoterapeuty Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów.

Dlaczego Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży?

 1. Jest autorskim szkoleniem Krakowskiego Centrum Psychoterapii Psychodynamicznej. Realizowanym od ponad 20 lat.
 2. Szkolenie zawiera 450 godz. i wymaga od uczestników zaangażowania i poddania się procesowi grupowemu, doświadczania siebie w roli uczestnika grupy/terapii oraz prowadzącego zajęcia/pacjenta.
 3. Krakowskie Centrum Psychodynamiczne specjalizuje się w nurcie psychodynamicznym korzystając z wiedzy i literatury często niedostępnej na polskim rynku wydawniczym. Korzysta z wiedzy i doświadczeń ISTFP oraz The Personality Disorders Institute w Nowym Jorku. Stała współpraca z prof. Otto Kernbergiem i jego zespołem daje dostęp współpracownikom KCP do światowych trendów w leczeniu terapeutycznym. Dba o to, aby kadra była w ciągłym procesie rozwoju i kształcenia, posiadała odpowiednie doświadczenie oraz certyfikaty zawodowe.
 4. KCP koncentruje się na jednej modalności – psychodynamicznej i w tej dziedzinie jest specjalistycznym ośrodkiem szkoleniowym.
 5. Specyfiką szkolenia jest podział na dwa etapy, z których każdy ma swoją odrębną charakterystykę, a które jednocześnie uzupełniają swoje programy szkoleniowe, tworząc tym samym całościowy kurs przygotowujący do uzyskania certyfikatu socjoterapeuty i rekomendacji Trenera I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, jak również socjoterapeuty Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów.
 6. Etap wstępny – 170 godz. szkoleniowych z założenia przygotowuje kursantów do pracy warsztatowej, treningowej, prowadzenia różnych form pracy grupowej, ze szczególnym naciskiem na obszary komunikacji, asertywności, profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania agresji, a także szeroko pojętej pomocy psychologicznej w pracy z dziećmi i młodzieżą. Ukończenie tego Etapu umożliwia udział w Etapie zaawansowanym.
 7. Etap zaawansowany – 280 godz. szkoleniowych jest skoncentrowany na zdobywaniu praktycznych umiejętności diagnostycznych, możliwości rozumienia problematyki podopiecznych oraz oferowania adekwatnej interwencji z zakresu socjoterapii, psychoedukacji oraz psychoprofilaktyki dzieci i młodzieży, a także organizacji pracy świetlic i ośrodków socjoterapeutycznych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych.
 8. Kurs uczy możliwości terapeutycznego spojrzenia na pracę zawodową w zupełnie nieterapeutycznych sytuacjach.


PROGRAM SZKOLENIA


I ROK - ETAP WSTĘPNY

 • 40 godzinny trzydniowy trening interpersonalny wprowadzający na początku kursu, stanowiący możliwość doświadczenia siebie w kontakcie z grupą, swoich możliwości oraz ograniczeń w sytuacji grupowej, a także jednocześnie spełniający wymóg komisji certyfikacyjnej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • 130 godzin dwudniowych warsztatów tematycznych, odbywających się raz w miesiącu przez siedem miesięcy, będących wprowadzeniem w tematykę socjoterapii, psychoedukacji oraz poradnictwa a także podstawowych metod pracy plus jednodniowy warsztat wprowadzający do wyjazdu wakacyjnego. Warsztaty te obejmują swoim zakresem poniższe tematy:
  • elementy psychologii ogólnej
  • elementy pedagogiki i psychologii rozwojowej
  • teoria socjoterapii
  • diagnoza socjo- i psychoterapeutyczna dzieci i młodzieży
  • kontakt terapeutyczny
  • komunikacja interpersonalna
  • fazy rozwoju grupy i zjawiska w niej zachodzące
  • elementy terapii indywidualnej i grupowej
  • elementy profilaktyki uzależnień
  • rysunek w pracy terapeutycznej
  • teoria i zastosowanie psychodramy
  • elementy treningu twórczości, asertywności i relaksacji


Razem 170 godzin zajęć w pierwszym roku.

II Rok - Etap zaawansowany

Na zajęcia składają się:

Pierwszy INTENSYWNY TRENING WAKACYJNY (8-dniowe zgrupowanie szkoleniowe w drugiej połowie sierpnia)

 • Podstawy procesu terapeutycznego (WYKŁAD)
 • Indywidualny kontakt terapeutyczny (WARSZTAT)
 • Praca z grupą (WARSZTAT/SEMINARIUM)
 • Grupowe zajęcia superwizyjne

Osiem dwudniowych spotkań (sob/niedz)

 • Podstawowe zagadnienia psychoanalizy, psychoterapii i pomocy psychologicznej (WYKŁAD I SEMINARIUM)
 • Podstawowe zagadnienia relacji terapeutycznej (WYKŁAD I SEMINARIUM)
 • Analityczne teorie rozwoju dzieci i młodzieży (WYKŁAD)
 • Proces grupowy – ujęcie humanistyczne (WYKŁAD)
 • Praca z grupą – zajęcia socjoterapeutyczne, integracja, psychodrama, psychorysunek (WARSZTAT)
 • Techniki socjoterapii w profilaktyce patologii społecznej, profilaktyka uzależnień (WARSZTAT)
 • Grupowe zajęcia superwizyjne

Drugi INTENSYWNY TRENING WAKACYJNY (8-dniowe zgrupowanie szkoleniowe, do wyboru: w drugiej połowie czerwca lub pierwszej połowie lipca)

 • Podstawy psychopatologii (WYKŁAD)
 • Proces terapeutyczny – pogłębione treści teoretyczne (WYKŁAD)
 • Superwizja grupowa Psychoterapia (WARSZTAT)
 • Proces terapeutyczny - analiza przypadku (SEMINARIUM)

Łącznie szkolenie obejmuje 280 godzin zajęć.


Całość Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży to 450 godzin szkolenia.

Kryteria otrzymania Dyplomu ukończenia Studium:

 • zaliczenie dwóch wyjazdów wakacyjnych
 • obecność na minimum 80% zajęć
 • zaliczenie pracy pisemnej w I roku
 • zaliczenie testu w II roku
 • uregulowane sprawy formalne

Koszt Studium:

I rok - 3 500 zł

 • 300 zł opłata rekrutacyjna
 • 540 zł trening interpersonalny (3 dni)
 • 2660 zł opłata za 7 miesięcznych zjazdów płatna w ratach po 380 zł

II rok - przejdź na stronę organizatora

Zespół Ośrodka Psychoterapii Psychodynamicznej wspiera realizację programu szkoleniowego w Bydgoszczy

Terminy zajęć

Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży 2024/25

I rok Bydgoszcz

18-20.10.2024
16-17.11.2024
14-15.12.2024
18-19.01.2025
15-16.02.2025
15-16.03.2025
12-13.04.2025
17-18.05.2025

*data i miejsce jednodniowego spotkania w czerwcu, prowadzonego przez kierownictwo ośrodka KCP, zostanie podana w późniejszym terminie

II rok Bydgoszcz Harmonogram na stronie KCP

Zgłoszenia na zajęcia studium

Zgłoszenia oraz informacje: Piotr Miszewski, tel. 601-406-432, szkolenia@opp.bydgoszcz.pl


Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach studium, prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Formularz zgłoszenia na studium