85-011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 18/4

Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży

Organizatorem zajęć jest Krakowskie Centrum Psychodynamiczne
Zespół Ośrodka współprowadzi zajęcia Studium realizowane w Bydgoszczy oraz w Poznaniu

Dwuletnie szkolenie wprowadzające w obszar pracy socjoterapeutycznej, ze szczególnym uwzględnieniem psychoedukacji, psychoprofilaktyki oraz wszelkich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży z jednoczesnym zakreśleniem podstaw rozumienia i pracy psychoterapeutycznej w oparciu o paradygmat psychodynamiczny. Zajęcia mają charakter treningowy, warsztatowy, seminaryjny oraz wykładowy. Konstrukcja merytoryczna kursu umożliwia opanowanie podstaw pracy indywidualnej w zakresie szeroko rozumianego poradnictwa a także podstaw organizacji i prowadzenia różnorodnych form tak treningowych, jak i warsztatowych. Ponadto daje możliwość poruszania się w obszarze diagnozy problematyki pacjentów, kwalifikacji do różnych sposobów leczenia a także podstawy pracy terapeutycznej. Po otrzymaniu dyplomu ukończenia Studium istnieje możliwość starania się o certyfikat socjoterapeuty i rekomendacji Trenera I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, jak również socjoterapeuty Polskiego Stowarzyszenie Socjoterapeutów i Trenerów.

Dlaczego Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży?

 1. Jest autorskim szkoleniem Krakowskiego Centrum Psychoterapii Psychodynamicznej. Realizowanym od ponad 20 lat.
 2. Szkolenie zawiera 450 godz. i wymaga od uczestników zaangażowania i poddania się procesowi grupowemu, doświadczania siebie w roli uczestnika grupy/terapii oraz prowadzącego zajęcia/pacjenta.
 3. Krakowskie Centrum Psychodynamiczne specjalizuje się w nurcie psychodynamicznym korzystając z wiedzy i literatury często niedostępnej na polskim rynku wydawniczym. Korzysta z wiedzy i doświadczeń ISTFP oraz The Personality Disorders Institute w Nowym Jorku. Stała współpraca z prof. Otto Kernbergiem i jego zespołem daje dostęp współpracownikom KCP do światowych trendów w leczeniu terapeutycznym. Dba o to, aby kadra była w ciągłym procesie rozwoju i kształcenia, posiadała odpowiednie doświadczenie oraz certyfikaty zawodowe.
 4. KCP koncentruje się na jednej modalności – psychodynamicznej i w tej dziedzinie jest specjalistycznym ośrodkiem szkoleniowym.
 5. Specyfiką szkolenia jest podział na dwa etapy, z których każdy ma swoją odrębną charakterystykę, a które jednocześnie uzupełniają swoje programy szkoleniowe, tworząc tym samym całościowy kurs przygotowujący do uzyskania certyfikatu socjoterapeuty i rekomendacji Trenera I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, jak również socjoterapeuty Polskiego Stowarzyszenie Socjoterapeutów i Trenerów.
 6. Etap wstępny – 170 godz. szkoleniowych z założenia przygotowuje kursantów do pracy warsztatowej, treningowej, prowadzenia różnych form pracy grupowej, ze szczególnym naciskiem na obszary komunikacji, asertywności, profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania agresji, a także szeroko pojętej pomocy psychologicznej w pracy z dziećmi i młodzieżą. Ukończenie tego Etapu umożliwia udział w Etapie zaawansowanym.
 7. Etap zaawansowany – 280 godz. szkoleniowych jest skoncentrowany na zdobywaniu praktycznych umiejętności diagnostycznych, możliwości rozumienia problematyki podopiecznych oraz oferowania adekwatnej interwencji z zakresu socjoterapii, psychoedukacji oraz psychoprofilaktyki dzieci i młodzieży, a także organizacji pracy świetlic i ośrodków socjoterapeutycznych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych.
 8. Kurs uczy możliwości terapeutycznego spojrzenia na pracę zawodową w zupełnie nieterapeutycznych sytuacjach.


PROGRAM SZKOLENIA


I ROK - ETAP WSTĘPNY

 • 40 godzinny trzydniowy trening interpersonalny wprowadzający na początku kursu, stanowiący możliwość doświadczenia siebie w kontakcie z grupą, swoich możliwości oraz ograniczeń w sytuacji grupowej, a także jednocześnie spełniający wymóg komisji certyfikacyjnej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • 130 godzin dwudniowych warsztatów tematycznych, odbywających się raz w miesiącu przez siedem miesięcy, będących wprowadzeniem w tematykę socjoterapii, psychoedukacji oraz poradnictwa a także podstawowych metod pracy plus jednodniowy warsztat wprowadzający do wyjazdu wakacyjnego. Warsztaty te obejmują swoim zakresem poniższe tematy:
  • elementy psychologii ogólnej
  • elementy pedagogiki i psychologii rozwojowej
  • teoria socjoterapii
  • diagnoza socjo- i psychoterapeutyczna dzieci i młodzieży
  • kontakt terapeutyczny
  • komunikacja interpersonalna
  • fazy rozwoju grupy i zjawiska w niej zachodzące
  • elementy terapii indywidualnej i grupowej
  • elementy profilaktyki uzależnień
  • rysunek w pracy terapeutycznej
  • teoria i zastosowanie psychodramy
  • elementy treningu twórczości, asertywności i relaksacji


Razem 170 godzin zajęć w pierwszym roku.

II ROK - ETAP ZAAWANSOWANY

 • 11-dniowy wyjazdowy, wakacyjny cykl zawierający w sobie:
  • 9 godzin wykładów na temat podstaw procesu terapeutycznego
  • 18 godzin warsztatów na temat pracy z grupą
  • 9 godzin seminariów na temat pracy z grupą
  • 27 godzin warsztatów na temat pracy w kontakcie indywidualnym
  • 17 godzin superwizji

W sumie 80 godzin zajęć.

 • 8 dwudniowych, comiesięcznych spotkań w skład, których wchodzi: konflikt w klasie, grupie
  • 12 godzin wykładów na temat podstawowych zagadnień psychoanalizy
  • 12 godzin wykładów na temat analitycznie zorientowanej psychologii rozwojowej
  • 12 godzin wykładów na temat procesu terapeutycznego
  • 12 godzin wykładów na temat technik pracy socjoterapeutycznej, m.in.:
   1. psychoprofilaktyka
   2. zajęcia psychoseksualne
   3. trening asertywności
   4. psychorysunek
   5. psychodrama
   6. poradnictwo kryzysowe.
  • 48 godzin warsztatów tematycznie związanych z wykładami, polegających na ćwiczeniu technik pracy zarówno w kontakcie indywidualnym (24 godzin) oraz w kontakcie grupowym (24 godzin).
  • 12 godzin superwizji grupowych
  • 12 godzin seminariów poświęconych szczegółowym aspektom w/w zagadnień.

W sumie 120 godzin zajęć.

 • Drugi 11-dniowy wyjazdowy, wakacyjny cykl zawierający w sobie:
  • 9 godzin wykładów na temat psychopatologii
  • 27 godzin warsztatów na temat pracy w kontakcie indywidualnym
  • 18 godzin superwizji
  • 16 godzin warsztatów na temat elementów procesu terapeutycznego
  • 10 godzin seminariów na temat analizy przypadku

Razem 80 godzin zajęć.

Drugi rok obejmuje łącznie 280 godzin zajęć.

Całość Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży to 450 godzin szkolenia.

Kryteria otrzymania Dyplomu ukończenia Studium:

 • zaliczenie dwóch wyjazdów wakacyjnych
 • obecność na minimum 80% zajęć
 • zaliczenie pracy pisemnej w I roku
 • zaliczenie testu w II roku
 • uregulowane sprawy formalne

Koszt Studium:

I rok - 3 500 zł

 • 300 zł opłata rekrutacyjna
 • 540 zł trening interpersonalny (3 dni)
 • 2660 zł opłata za 7 miesięcznych zjazdów płatna w ratach po 380 zł

II rok - przejdź na stronę organizatora

Zespół Ośrodka Psychoterapii Psychodynamicznej wspiera realizację programu szkoleniowego w Bydgoszczy oraz w Poznaniu

Terminy zajęć

Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży 2022/23

I rok Bydgoszcz

25-27.11.2022
10-11.12.2022
14-15.01.2023
11-12.02.2023
11-12.03.2023
15-16.04.2023
13-14.05.2023
10-11.06.2023

*data i miejsce jednodniowego spotkania w czerwcu, prowadzonego przez kierownictwo ośrodka KCP, zostanie podana w późniejszym terminie

II rok Bydgoszcz harmonogram

Zgłoszenia na zajęcia studium

Zgłoszenia oraz informacje: Piotr Miszewski, tel. 601-406-432, szkolenia@opp.bydgoszcz.pl


Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach studium, prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Formularz zgłoszenia na studium